Podróże – ubezpieczenie turystyczne na wyjazd za granicę i w kraju

Wyjazdy krajowe

Wyjeżdżając na wycieczkę zadbaj, aby nic nie popsuło Ci planów.
Ubezpiecz się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wyjazdy zagraniczne – ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą

Jeśli wybierasz się za granicę, oprócz ubezpieczenia nnw należy wykupić
ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą. Jeśli wybierasz się na narty,
warto ubezpieczyć też odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym,
gdyż narciarze często są sprawcami wypadków na stokach.
Obecnie polskie ubezpieczenie zdrowotne, które posiadamy w NFZ nie
uprawnia do pełnej opieki zdrowotnej za granicą, lecz jedynie do podstawowych świadczeń.

Każde państwo członkowskie posiada własne zasady finansowania świadczeń zdrowotnych
udzielanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. W niektórych państwach członkowskich
opieka zdrowotna jest bezpłatna. Jednakże w większości państw należy opłacić część kosztów za uzyskane świadczenia
zdrowotne bądź też pokryć pełne koszty uzyskanych świadczeń, a następnie
starać się o ich całkowity lub częściowy zwrot (w Belgii, Francji i w Luksemburgu). Podobne
reguły stosują się do leków uzyskiwanych w ramach ubezpieczenia.
Przed wyjazdem z Polski do innego państwa członkowskiego warto zapoznać się z
obowiązującymi w tym państwie zasadami finansowania opieki zdrowotnej. Znajomość tych zasad
pozwoli Ci na korzystanie z takich samych praw, jakie przysługują ubezpieczonym tego państwa.
Szczegółowe informacje na temat zasad finansowania opieki zdrowotnej obowiązujących w
poszczególnych państwach członkowskich znajdują się w rozdziale pt.:
Zasady korzystania z
opieki zdrowotnej w poszczególnych państwach członkowskich UE

Wykorzystaj KOD PROMOCYJNY Warta Direct KRAD00349000 i kup polisę onlinę o 10% taniej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>