Ubezpieczenie rolne – ROLNIK szuka … dobrego ubezpieczenia rolniczego

 
Ubezpieczenie rolne – kto jest zobowiązany do zawarcia OC rolnika z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i budynków rolnych od zdarzeń losowych? W tym artykule odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania o ubezpieczeniach rolnych i zwracamy uwagę na zakres obowiązkowej ochrony!
Kto musi zawrzeć obowiązkowe ubezpieczenie rolne? Każdy,kto ma powyżej 1ha gruntów ornych jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolnika z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i budynków rolnych od zdarzeń losowych.
obowiązkowe ubezpieczenia rolne oc rolnika i budynków rolnychPrzedstawiamy w skrócie podstawowe informacje niezbędne przy zawieraniu tego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie rolnicze w pigułce – kiedy musisz je zawrzeć???

Z ważnych informacji musisz wiedzieć że, umowę ubezpieczenia OC rolnika zawiera się na okres 12 miesięcy. Najpóźniej na 1 dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC rolnika i budynków rolnych została zawarta przedłuża się ona na kolejny rok. Co ważne zakład ubezpieczeń wysyła nie później niż na 14 dni przed upływem terminu polisy ofertę – informację o propozycji ubezpieczenia na kolejny rok. Ważne jest, że nie opłacenie składki, bądź jej raty do końca terminu ochrony polisy skutkuje tym, że ta polisa nie wznowi się automatycznie na kolejny rok.

Uzupełnij dane do polisy lub zadzwoń 608 422 236

  Imię *

  Nazwisko *

  Adres email *

  Twój telefon *

  Powierzchnia ziemi rolnej w hektarach *

  Liczba budynków do ubezpieczenia *

  Data startu polisy *

  Treść wiadomości - opisz szczegóły:

  Oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu, przez multiagencję ubezpieczeniową PROMAX, z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 26, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i przygotowanie oferty, w tym do kontaktu ze mną w celu przekazywania mi propozycji i warunków ubezpieczenia, a także w związku z wykonywaniem i obsługą zawartych ze mną umów ubezpieczenia oraz zgadzam się z polityką prywatności

  A co w przypadku, gdy gospodarstwo rolne przechodzi na inną osobę np. nowego nabywcę albo innego członka rodziny? – wówczas obecne ubezpieczenie rolnicze, a konkretniej polisa przechodzi na nowego nabywcę z automatu i rozwiązuje się z upływem terminu 12 miesięcy na który została zawarta, chyba że wcześniej osoba obejmująca gospodarstwo rolne wypowie ją na piśmie i poinformuje o tym fakcie aktualne towarzystwo ubezpieczeniowe. W przypadku wypowiedzenia umowy obowiązkowego OC rolnika i ubezpieczenia rolniczego, jest on zobowiązany do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia najpóźniej w ostatnim dniu przed rozwiązaniem się umowy wypowiedzianej.  Jeśli więc rolnik objął gospodarstwo rolne i nadal korzysta z ubezpieczenia po poprzednim właścicielu, musisz pamiętać, aby wraz z jej zakończeniem zawrzeć nową polisę, ponieważ obecna polisa w tym przypadku nie wznowi się sama.

  ubezpieczenie rolnicze obowiązkowe i dobrowolne

  Obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze, a odszkodowanie…

  Miej świadomość, że z ubezpieczeń obowiązkowych dla rolników przysługuje odszkodowanie jeżeli rolnik, lub osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, lub osoba pracująca w tymże gospodarstwie wyrządzi szkodę w związku z posiadaniem gospodarstwa przez tego rolnika na jakiejś osobie bądź mieniu – dotyczy to również szkody związanej z ruchem pojazdów wolnobieżnych. Czyli np. jeżeli Twój pies będący elementem składowym gospodarstwa pogryzie kogoś, albo przez nieuwagę wbiegnie na drogę wprost pod jadące auto i w wyniku tego dojdzie do uszkodzeń w samochodzie – jesteś chroniony właśnie z tej polisy. Ale jeśli pies ten będzie typowym psem domowym, na przykład rasy York, i pogryzie dziecko sąsiada, to z oc rolnika na pewno pokrzywdzony nie dostanie odszkodowania, bo pies ten nie pełni żadnej roli w gospodarstwie rolnym. Potrzebujesz oc w życiu prywatnym, aby być chronionym w takiej sytuacji.

  Ubezpieczenie rolnicze – co musisz ubezpieczyć???

  Poruszaliśmy już kwestię obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika z tytułu prowadzenia gospodarstwa domowego, ale do ważnych obowiązków rolników należy również zawarcie umowy ubezpieczenia na budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, innymi słowy dom znajdujący się w obrębie tego gospodarstwa i budynki rolnicze typu stodoły, obory, pomieszczenia gospodarcze, kurniki, stajnie, wiaty, magazyny, szopy itd. Są one ubezpieczone od zdarzeń losowych obejmujących 13 ryzyk: powódź, obsunięcie się zmieni, pożar, huragan, podtopienie, deszcz nawalny, grad, opad śniegu, piorun, eksplozja, tąpnięcie, lawina, upadek statku powietrznego.

  Zanim więc zawrzesz ubezpieczenie rolne, sprawdź proszę w jakim stanie są te budynki rolnicze to znaczy jaką mają konstrukcję, czy są palne czy nie, przypomnij sobie z jakich lat pochodzą i czy były w nich przeprowadzane jakieś remonty – to ułatwi ich wycenę i ocenę ich stanu faktycznego. Wiele przydatnych informacji o ubezpieczeniu budynków rolnych znajdziesz na stronie Rzecznika Finansowego.

  ubezpieczenie rolnicze obowiązkowe i dobrowolne

  Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych – czego nie obejmuje?

  Na uwagę zasługuje fakt, że ubezpieczenie obowiązkowe domu i budynków rolnych obejmuje jedynie 13 wyszczególnionych ryzyk, które zostały wyżej wymienione. Jeśli więc zdarzenie losowe będzie miało inną przyczynę – odszkodowania z tytułu takiego zdarzenia nie będzie wypłacone. Dlatego warto żebyś wiedział, że dodatkowo możesz doubezpieczyć budynki rolnicze od: upadek drzew, słupów, masztów, dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu, zapadanie się ziemi, przepięcia w instalacji elektrycznej, zalania, pękanie mrozowe, rozmrożenie, wandalizm, szkody wodociągowe, zniszczenia w związku z akcją ratowniczą, napór śniegu, huragan o mniejszej sile wiatru niż w zakresie obowiązkowym przewidzianym ustawą, trzęsienie ziemi, stłuczenie, koszty poszukiwania przyczyny szkody.

  Zakres obowiązkowy ubezpieczenia budynków rolnych od zdarzeń losowych obejmuje zgodnie z ustawą 13 ryzyk:

  • powódź,
  • obsunięcie się zmieni,
  • pożar,
  • huragan,
  • podtopienie,
  • deszcz nawalny,
  • grad,
  • opad śniegu,
  • piorun,
  • eksplozja,
  • tąpnięcie,
  • lawina,
  • upadek statku powietrznego.

  Dobrowolnie możesz rozszerzyć ubezpieczenie o:

  • upadek drzew, słupów, masztów,
  • dym i sadza,
  • huk ponaddźwiękowy,
  • uderzenie pojazdu,
  • zapadanie się ziemi,
  • przepięcia w instalacji elektrycznej,
  • zalania,
  • pękanie mrozowe,
  • rozmrożenie,
  • wandalizm,
  • szkody wodociągowe,
  • zniszczenia w związku z akcją ratowniczą,
  • napór śniegu,
  • huragan o mniejszej sile wiatru niż w zakresie obowiązkowym przewidzianym ustawą,
  • trzęsienie ziemi,
  • stłuczenie,
  • koszty poszukiwania przyczyny szkody.

  Czy teraz już widzisz jak duże znaczenie ma zawarte przez Ciebie ubezpieczenie? Pamiętaj więc i zastanów się czy zależy Ci, aby tylko mieć jakiekolwiek ubezpieczenie obowiązkowe, czy jednak chciałbyś mieć dobrze dobrane ubezpieczenie do Twoich potrzeb.

  ubezpieczenie rolne ziemiopłody

  Ubezpieczenia dobrowolne – poszerzenie zakresu ubezpieczenia rolniczego

  Podsumowując oprócz obowiązkowego ubezpieczenia domu, budynków gospodarczych i OC rolnika ubezpieczenie możesz rozszerzyć o inne elementy. Pamiętaj, że w ubezpieczeniu obowiązkowym ubezpieczasz dom rolnika (czyli tzw. bryłę – dach, fundamenty i ściany), a to przecież nie wszystko. Zawsze możesz również ubezpieczyć jego wnętrze, a więc ruchomości domowe i stałe elementy od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych. Wtedy w razie nieszczęśliwego zdarzenia np. pożaru czy zalania Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci Ci pieniądze nie tylko za tzw. same mury, ale i za jego wyposażenie czyli np. sprzęt  RTV, AGD, okładziny podłóg, ścian, zlewy, umywalki, meble itd. Myślę więc, że warto żebyś o tym pomyślał bo zawsze przez wiele lat każdemu uda się nagromadzić rzeczy, przedmioty, które mają swoją wartość i szkoda byłoby, żeby z dnia na dzień zostać bez nich i bez ewentualnych środków na ich zakup.

  Ponadto nie zapominaj o umowach dodatkowych, w ramach których możesz ochroną ubezpieczeniową objąć również:

  • Ziemiopłody
  • Budowle
  • Nawozy, materiały, zapasy
  • Maszyny, urządzenia, wyposażenie budynków gospodarczych
  • OC w życiu prywatnym (odrębne od OC rolnika) – chroni nas od zdarzeń w życiu codziennym na całym świecie
  • OC agroturystyki
  • OC usług międzysąsiedzkich
  • NNW czyli następstwa nieszczęśliwych wypadków
  • Assistance
  • Nagrobki
  • Rzeczy osobiste poza miejscem zamieszkania
  • Zwierzęta gospodarskie

  Najlepiej wykupić polisę w zakresie od wszystkich ryzyk

  Rozszerzając ubezpieczenie rolne o opcje dobrowolne wykonujesz ważny krok w zabezpieczeniu swojej inwestycji i zasobów przed potencjalnymi zagrożeniami. Wybór najszerszego zakresu ochrony, obejmującego wszystkie ryzyka, jest zdecydowanie korzystnym rozwiązaniem. Oto dlaczego warto rozważyć wybór tej opcji:

  1. Całkowita Ochrona: Decydując się na najszerszy zakres ubezpieczenia, masz pewność, że Twoje budynki gospodarstwa rolnego są chronione przed wszelkimi szkodami. Obejmuje to uszkodzenia spowodowane przez ogień, powódź, trzęsienie ziemi, złe warunki atmosferyczne oraz inne nieprzewidziane zdarzenia.
  2. Minimalizacja Luki W Ochronie: Ograniczenie zakresu ubezpieczenia może skutkować lukami w ochronie, które mogą prowadzić do niespodziewanych strat. Wybierając pełen zakres ochrony, unikasz sytuacji, w których pewne ryzyka mogłyby pozostać bez zabezpieczenia.
  3. Ochrona Inwestycji: Budynki gospodarstwa rolnego stanowią istotną inwestycję. W przypadku uszkodzeń czy zniszczeń, koszty naprawy lub odbudowy mogą być znaczne. Rozszerzając ubezpieczenie rolne na wszystkie ryzyka, chronisz swoje inwestycje i minimalizujesz finansowe konsekwencje zdarzeń losowych.
  4. Uwzględnienie Nieprzewidywalnych Czynników: Środowisko i warunki atmosferyczne mogą być nieprzewidywalne. Szeroki zakres ochrony pozwala na rekompensowanie strat wynikających z różnych źródeł, takich jak na przykład ekstremalne warunki pogodowe.
  5. Spokój Umysłu: Wybierając najszerszy zakres ubezpieczenia, zyskujesz pewność, że Twoje gospodarstwo rolnicze jest kompleksowo zabezpieczone. To daje Ci spokój umysłu, pozwalając skupić się na prowadzeniu działalności rolniczej bez obaw o niespodziewane straty.
  6. Uniknięcie Długotrwałych Sporów: Szeroki zakres ochrony może pomóc uniknąć sporów z ubezpieczycielem w przypadku zaistnienia zdarzeń, które nie byłyby objęte węższym zakresem ubezpieczenia. To może przyspieszyć proces wypłaty odszkodowania i zaoszczędzić czas oraz nerwy.

  Warto zwrócić uwagę, że wybór zakresu ubezpieczenia powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb, rodzaju budynków i lokalnych warunków. Konsultacja z naszym ekspertem ds. ubezpieczeń pomoże Ci podjąć najlepszą decyzję i zapewnić kompleksową ochronę dla swojego gospodarstwa rolnego.

  Najlepsze ubezpieczenie rolne w PROMAX Ubezpieczenia 🙂

  Masz wątpliwości, skontaktuj się z nami, a porównamy twoją aktualną polisę ubezpieczenia rolnego i doradzimy Ci jak dobrze zabezpieczyć swoje gospodarstwo, abyś czuł się bezpiecznie. W Promax Ubezpieczenia już od 11 lat pomagamy naszym klientom wybrać najlepszą ofertę ochrony majątku oraz życia. Jesteśmy multiagencją i mamy ofertę ponad 20 firm ubezpieczeniowych. Dzięki temu mamy też w swoim zakresie ubezpieczenie upraw, ubezpieczenie ciągników rolniczych, ubezpieczenia na życie, komunikacyjne i wiele innych, aby kompleksowo pomóc zabezpieczyć majątek i życie. Być może od lat wznawiasz polisę rolną w PZU lub innym towarzystwie ubezpieczeniowym i od dawna polisa rolna nie została zaktualizowana. Napisz, zadzwoń lub przyjdź, a chętnie pomożemy, dzięki naszemu doświadczeniu, rozwiązać twój problem i zaktualizujemy sumy ubezpieczenia budynków i ich przeznaczenie, wprowadzimy informacje o przeprowadzonych remontach, wynegocjujemy dodatkowe zniżki, lub zaproponujemy tańszą polisę w innym towarzystwie. Zapraszamy do współpracy!
  Dla każdego nowego klienta przygotowaliśmy specjalną promocję -30% na nowe ubezpieczenie budynków rolnych. Tutaj załączamy voucher zniżki do pobrania – promocja obowiązuje w naszych biurach ul. Iłżecka 20 i Iłżecka 26 w Ostrowcu Św.

  Promocja ubezpieczeń rolnych dla nowych klientów w roku 2017/2018
  Promocja ubezpieczeń rolnych dla nowych klientów w roku 2023/2024
  5/5 - (4 votes)