Ubezpieczenie maszyn rolniczych Agrocasco


W rolnictwie współczesnym maszyny odgrywają kluczową rolę w procesie produkcji. Rolnicy zależą od nowoczesnych urządzeń, takich jak ciągniki, kombajny, siewniki czy maszyny do nawożenia, aby zwiększyć wydajność i efektywność swojej działalności. Zrozumienie tego znaczenia i chronienie tych cennych aktywów jest niezwykle istotne dla zrównoważonego rozwoju gospodarstwa rolnego. Właśnie dlatego zostało stworzone ubezpieczenie maszyn rolniczych Agrocasco, aby zapewnić ochronę przed nieprzewidywalnymi zagrożeniami.

Ubezpieczenie maszyn rolniczych Agrocasco to ochrona Twojej inwestycji

To kompleksowe ubezpieczenie, które oferuje szeroki zakres ochrony dla maszyn rolniczych. Polisa obejmuje różne rodzaje zagrożeń, takie jak uszkodzenia mechaniczne, pożary, kradzieże, wandalizm czy zdarzenia zewnętrzne, które mogą spowodować uszkodzenia maszyn. Ubezpieczenie jest niezwykle istotne, ponieważ awaria lub utrata kluczowej maszyny może znacząco wpłynąć na efektywność produkcji rolniczej i prowadzić do znacznych strat finansowych.

Podaj dane do oferty lub zadzwoń 536 422 236

  Adres email *

  Twój telefon *

  Jaką maszynę chcesz ubezpieczyć? *

  Oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu, przez multiagencję ubezpieczeniową PROMAX, z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 26, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i przygotowanie oferty, w tym do kontaktu ze mną w celu przekazywania mi propozycji i warunków ubezpieczenia, a także w związku z wykonywaniem i obsługą zawartych ze mną umów ubezpieczenia oraz zgadzam się z polityką prywatności

  Główne korzyści płynące z ubezpieczenia maszyn rolniczych Agrocasco

  • Ochrona przed stratami finansowymi: W przypadku awarii lub uszkodzenia maszyny rolniczej, polisa pokrywa koszty naprawy lub zastąpienia uszkodzonej maszyny. Dzięki temu rolnik nie musi ponosić wysokich kosztów naprawy z własnej kieszeni i może kontynuować swoją działalność bez większych przeszkód.
  • Ochrona przed ryzykiem kradzieży: Maszyny rolnicze są atrakcyjnym celem dla złodziei ze względu na ich wysoką wartość rynkową. Ubezpieczenie maszyn rolniczych Agrocasco oferuje ochronę przed ryzykiem kradzieży, co oznacza, że w przypadku kradzieży maszyny rolniczej rolnik otrzyma odpowiednie odszkodowanie, które pomoże mu zminimalizować straty finansowe.
  • Szybka likwidacja szkód: polisa oferuje szybki proces likwidacji szkód, co oznacza, że rolnik otrzyma odszkodowanie w jak najkrótszym czasie. To jest niezwykle istotne, ponieważ im szybciej rolnik otrzyma odszkodowanie, tym szybciej będzie mógł naprawić uszkodzoną maszynę lub zastąpić ją nową.
  • Indywidualne dostosowanie polisy: ubezpieczenie oferuje możliwość dostosowania polisy do indywidualnych potrzeb i specyfikacji gospodarstwa rolnego. Rolnicy mogą wybrać odpowiedni zakres ochrony, który najlepiej odpowiada ich maszynom i oczekiwaniom. To daje im pełną kontrolę nad swoją polisą i gwarantuje, że są odpowiednio zabezpieczeni.
  • Profesjonalne doradztwo: oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony maszyn rolniczych. Doświadczeni agenci ubezpieczeniowi pomogą rolnikom w wyborze odpowiednich opcji ubezpieczenia, dostosowanych do ich konkretnych potrzeb. To zapewnia pełne wsparcie i pewność, że rolnicy są w dobrych rękach.

  Ubezpieczenie maszyn rolniczych agrocasco chroni Twój sprzęt

  Zabezpiecz swoje maszyny, zabezpiecz swoją przyszłość

  Ubezpieczenie maszyn rolniczych Agrocasco jest niezwykle istotne dla rolników, którzy polegają na nowoczesnych maszynach do prowadzenia swojej działalności. Zapewnia ono ochronę przed różnymi zagrożeniami, takimi jak uszkodzenia mechaniczne, pożary, kradzieże czy zdarzenia zewnętrzne. Ubezpieczenie rolne obejmujące maszyny pomaga rolnikom minimalizować straty finansowe związane z awariami lub utratą maszyn rolniczych. Dzięki możliwości dostosowania polisy do indywidualnych potrzeb polisa zapewnia pełne wsparcie i gwarancję ochrony dla rolników. Inwestycja w takie ubezpieczenie jest mądrym krokiem w zapewnieniu stabilności i zrównoważonego rozwoju gospodarstwa rolnego.

  Zabezpiecz swoją inwestycję w sprzęt bez amortyzacji części

  Jako rolnik, wiesz, że sukces w rolnictwie zależy od wielu czynników, w tym od kondycji Twojego sprzętu i infrastruktury. Dlatego też, kiedy rozważasz ubezpieczenie maszyn rolniczych Agrocasco, istnieje jeden aspekt, którego nie możesz zignorować – brak amortyzacji części, czyli brak pomniejszenia wartości części o zużycie eksploatacyjne. To kluczowy element, który ma ogromne znaczenie dla Twojej ochrony ubezpieczeniowej i bezpieczeństwa finansowego Twojego gospodarstwa.

  Dlaczego warto unikać stosowania amortyzacji części w polisie?

  1. Pełna ochrona inwestycji: Rolnictwo to dziedzina, w której często dokonuje się długoterminowych inwestycji w drogi sprzęt rolniczy, maszyny, budynki i infrastrukturę. Stosowanie amortyzacji części w polisie ubezpieczeniowej mogłoby prowadzić do niedoszacowania wartości tych inwestycji. Dlatego warto mieć pewność, że Twoje inwestycje są w pełni chronione, bez względu na ich wiek.
  2. Sprawiedliwa wycena: Twój sprzęt rolniczy może być w doskonałym stanie pomimo swojego wieku. Amortyzacja może zaniżać wartość Twojego mienia, co w przypadku szkody oznacza mniejsze odszkodowanie, niż potrzebujesz na naprawę lub zastąpienie strat. Dlatego warto unikać tego mechanizmu wyceny.
  3. Skomplikowane procedury wyceny: Amortyzacja części może wprowadzać skomplikowane procedury wyceny, które mogą być trudne do zrozumienia i utrudniać proces zgłaszania szkody. Wybierając polisę bez amortyzacji, upraszczasz proces ubezpieczeniowy.

  Podsumowując, unikanie stosowania amortyzacji części w ubezpieczeniach Agrocasco to kluczowy krok w kierunku zapewnienia kompleksowej ochrony dla Twojego gospodarstwa rolnego. Dzięki temu możesz być pewny, że Twoje inwestycje są odpowiednio zabezpieczone, niezależnie od ich wieku. To decyzja, która pomaga chronić Twoją przyszłość i stabilność w rolnictwie.

  Dlaczego suma ubezpieczenia maszyn rolniczych agrocasco nie powinna ulegać pomniejszeniom o wypłacone odszkodowania?

  Ubezpieczenia są fundamentem, na którym opiera się bezpieczeństwo finansowe wielu dziedzin naszego życia, zwłaszcza dla rolników, którzy są narażeni na różnorodne ryzyka związane z produkcją rolno-spożywczą. Ubezpieczenia maszyn rolniczych agrocasco są kluczowym narzędziem w ich arsenałach ochrony przed stratami. Jednakże, istnieje pewna kontrowersyjna kwestia, która dotyczy sumy ubezpieczenia w tego typu polisach, a mianowicie pomniejszania jej o wypłacone odszkodowania. Warto zastanowić się nad sensem tego podejścia i zastanowić się, czy nie warto zapłacić trochę więcej za polisę, w której suma nie będzie podlegała konsumpcji po szkodzie.

  Klienci którzy kupują ubezpieczenie maszyn rolniczych agrocasco z sumą niepomniejszaną o wypłacone odszkodowania dobrze na tym wychodzą

  Pomniejszanie sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowania jest obecnie stosowane przez wiele firm ubezpieczeniowych. Z jednej strony może to wydawać się logiczne – ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, więc suma, na którą była ubezpieczona maszyna, jest pomniejszana. Jednakże, istnieje wiele argumentów przeciwko tej praktyce.

  Po pierwsze, suma ubezpieczenia jest ustalana na podstawie wartości maszyny. To, ile rolnik płaci za polisę, jest bezpośrednio powiązane z tą sumą. Jeśli ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, nie oznacza to, że ryzyko zostało zmniejszone. Nadal istnieją te same zagrożenia, a może nawet większe, ze względu na doświadczenie strat. Dlatego zmniejszanie sumy ubezpieczenia wydaje się być niewłaściwe, ponieważ rolnik nadal jest narażony na te same ryzyka, co przed wypłatą odszkodowania.

  Po drugie, ubezpieczenie maszyn rolniczych agrocasco jest często jedynym ratunkiem dla rolników w przypadku katastrof czy klęsk żywiołowych, kiedy ich wartościowa maszyna zostanie uszkodzona. W momencie, gdy rolnikowi przytrafi się poważna strata, a po niej kolejna poważna szkoda, pomniejszanie sumy ubezpieczenia może pozostawić go zbyt słabym finansowo, by móc kontynuować produkcję. Oznacza to nie tylko utratę dla rolnika, ale także destabilizację lokalnych rynków żywnościowych.

  Ubezpieczenie maszyn rolniczych agrocasco najkorzystniej zawrzeć jest na 3 lata

  Najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla klienta jest zawarcie polisy trzyletniej, a nie Rocznej, nie wspominając już nawet o polisie na 3 miesiące która jest zupełnie nieopłacalna dla klienta, ponieważ jej koszt jest zbyt wysoki w porównaniu do polis rocznych.
  Sprzęt rolniczy posiadasz przez lata i każdego roku z niego korzystasz, więc co roku będziesz pewnie chciał odnawiać ubezpieczenie. Jeśli jednak będziesz miał szkodę, to kolejna polisa będzie droższa. Poza tym niekomunikacyjne ubezpieczenia majątkowe drożeją co roku, nawet jeśli nie mamy szkód, dlatego warto zawrzeć polisę od razu na okres trzech lat.
  Przy trzyletniej polisie jesteśmy jednak umówieni na określoną wysokość składki w ciągu trzech lat i ubezpieczyciel nie będzie nam już mógł podnieść składki, ponieważ została ona już z góry określona. Składkę można zapłacić jednorazowo z góry na trzy lata lub w ratach płatnych co roku.
  Kolejną sprawą jest suma ubezpieczenia – jeśli jest ona stała, a nie zmienna – a tak jest w renomowanych towarzystwach oferujących ubezpieczenie maszyn rolniczych agrocasco, to jest ona stała przez trzy lata, a nie tylko przez rok. Jeśli więc sprzęt zostanie skradziony w ostatnim dniu ubezpieczenia, trzy lata po zawarciu polisy, to wciąż dostaniemy tą samą kwotę na którą umówiliśmy się trzy lata wcześniej.

  Od jakiego zakresu ryzyk powinna chronić polisa?

  Ubezpieczenie maszyn rolniczych agro casco może chronić od ryzyk nazwanych lub od wszystkich ryzyk. Jeśli mamy polisę na ryzykach nazwanych to nasz sprzęt rolniczy będzie chroniony jedynie od kilku ściśle określonych ryzyk wypisanych w polisie, jak sama terminologia wskazuje „nazwanych”. Każde z tych nazwanych ryzyk ma swoją definicję w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Hipotetycznie możemy więc mieć napisane że polisa chroni na przykład od żywiołów, a w OWU mamy definicję żywiołów w której jest napisane że żywioły to między innymi grad, deszcz nawalny, huragan, ale powódź już nie jest żywiołem, a w związku z tym nie jest objęta zakresem ubezpieczenia.
  Lepszym wyborem jest polisa od wszystkich ryzyk, chroniąca – jak sama nazwa wskazuje – od wszystkich ryzyk. Są jedynie wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w OWU, a więc ścisłe określenie od czego polisa nie chroni, np. od wojny, nacjonalizacji, szkód spowodowanych przez właściciela pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających – tego typu wyłączenia odpowiedzialności znajdziemy w polisach od wszystkich ryzyk. Nie ma już jednak ścisłych definicji od czego polisa chroni, ponieważ chroni od wszystkiego co nie jest wyłączone. Nikt nie będzie więc sprawdzał, czy wiatr wiał z odpowiednią prędkością aby od tego uzależnić wypłatę odszkodowania.
  Polisy od wszystkich ryzyk oferują o wiele szerszą ochronę od tych na ryzykach nazwanych, jednak wiąże się to z wyższą ceną za polisę. Korzystając z naszego kalkulatora agro casco sprawdzisz oferty zarówno na nazwanych ryzykach jak i od wszystkich ryzyk, porównując co będzie dla Ciebie najbardziej opłacalne.

  Zakres ryzyk w ubezpieczeniu sprzętu agro casco

  Polisa może chronić od ryzyk nazwanych, czyli wskazanych w umowie ubezpieczenia i od niczego innego lub od wszystkich ryzyk. Zdecydowanie lepiej jest zawrzeć polisę chroniącą maszyny od wszystkich ryzyk, choć jest ona droższa niż polisa na ryzykach nazwanych. W przypadku ryzyk nazwanych mamy jednak do czynienia ze znacznie węższym zakresem ochrony, ponieważ mamy wypisane i ściśle zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia ryzyka od których polisa chroni. Jeśli szkoda nie będzie spełniała ścisłej definicji danego ryzyka ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Dlatego zdecydowanie lepiej jest zapłacić więcej za polisę od wszystkich ryzyk która ochroni nasz sprzęt kompleksowo  gdzie nie będzie problemu z odpowiedzialnością ubezpieczyciela tak jak przy polisie na ryzykach nazwanych.

  Jakie maszyny mogą zostać objęte ochroną?

  Maszyny, które mogą być objęte ubezpieczeniem Agrocasco, obejmują szeroki zakres sprzętu używanego w rolnictwie. Oto kilka przykładów popularnych maszyn rolniczych, które mogą być ubezpieczone w ramach tego rodzaju polisy:

  • Ciągniki: Wszelkiego rodzaju ciągniki rolnicze, w tym ciągniki kołowe, gąsienicowe, kompaktowe itp.
  • Kombajny: Kombajny do zbioru zbóż, kukurydzy, rzepaku i innych upraw.
  • Prasy: Prasy do siana, słomy, balotowania itp.
  • Siewniki: Maszyny do siewu nasion różnych roślin.
  • Opryskiwacze: Urządzenia do aplikacji środków ochrony roślin (pestycydów, herbicydów itp.).
  • Żniwiarki: Maszyny do zbioru zboża, kukurydzy, rzepaku itp.
  • Pługi: Pługi używane do przygotowania gleby pod uprawę.
  • Kultywatory: Narzędzia do prac agrotechnicznych, takie jak kultywatory, bronowanie itp.
  • Sadzarki: Maszyny do sadzenia roślin, szczególnie stosowane w sadownictwie.
  • Kosy: Maszyny do koszenia traw, zielonek itp.
  • Ładowacze czołowe: Urządzenia montowane na ciągnikach do załadunku i przemieszczania materiałów.
  • Pługi śnieżne: Jeśli działalność obejmuje również usuwanie śniegu.

  To tylko kilka przykładów maszyn rolniczych, które mogą być objęte ubezpieczeniem Agro casco. Warto pamiętać, że zakres ubezpieczenia może się różnić w zależności od konkretnej polisy i warunków oferowanych przez danego ubezpieczyciela. Ważne jest, aby przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia, aby mieć pewność, że wszystkie istotne maszyny są właściwie objęte ochroną ubezpieczeniową.

  5/5 - (13 votes)