Ubezpieczenie na życie przez internet

Zawierając ubezpieczenie na życie przez internet towarzystwo ubezpieczeniowe musi potwierdzić tożsamość osoby ubezpieczonej. Inaczej mogłoby dochodzić do wielu nadużyć podczas zawierania takich polis.

Potwierdzenie tożsamości ubezpieczonego

Potwierdzenie tożsamości osoby na rzecz której jest zawierana polisa opiera się na skojarzeniu jej dokumentu tożsamości z właścicielem konta bankowego z którego wpływa do ubezpieczyciela pierwsza składka. Ubezpieczony kupując polisę online załącza skan lub zdjęcie swojego dokumentu tożsamości – może to być na przykład dowód osobisty, prawo jazdy, paszport albo inny dokument. Po zawarciu polisy ubezpieczony opłaca pierwszą składkę. Następnie Krajowa Izba Rozliczeniowa sprawdza, czy właściciel konta bankowego i osoba na dokumencie tożsamości to ta sama osoba. Gdy weryfikacja przebiegnie pozytywnie polisa jest zawarta.

Ubezpieczenie na życie przez internet może obejmować NNW

Wiele osób kupując polisę online oczekuje od niej nie tylko świadczenia za śmierć, ale również ubezpieczeń dodatkowych, np. ubezpieczenie NNW dla dorosłych. Dzięki niemu otrzymają świadczenia w razie uszczerbku na zdrowiu poniesionego wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Od czego zależy cena ubezpieczenia na życie zawieranego przez internet?

Cena jest uzależniona od wielu czynników. Wszystko zależy od zakresy ochrony, wysokści sum do których ma odpowiadać towarzystwo ubezpieczeniowe, a także od wieku samego ubezpieczonego.
Polisa będzie kosztować tym więcej, im więcej ryzyk umieścimy w polisie. Polisa obejmująca jedynie świadczenie za śmierć będzie tańsza od polisy obejmującej również szeroki wachlarz innych świadczeń, jak świadczenia za następstwa nieszczęśliwych wypadków, za pobyt w szpitalu, diagnozę poważnego zachorowania czy potrzebę przeprowadzenia poważnej operacji. To samo tyczy się sum do których ubezpieczyciel odpowiada – im wyższe, tym wyższa składka do zapłacenia, ponieważ ubezpieczyciel potencjalnie wypłaci nam więcej pieniędzy.

Dwa podejścia do ubezpieczenia na życie przez internet

I tutaj dochodzimy do tego, jak manipulować zakresem ochrony kupując online ubezpieczenie na życie przez internet, aby osiągnąć jak najbardziej dopasowaną przez nas polisę w pożądanej cenie. Chodzi o to, aby zrezygnować ze świadczeń na których nam mniej zależy oszczędzając na tym składkę, a tę zaoszczędzoną w ten sposób składkę przeznaczyć na zwiększeniu świadczeń za zdarzenia na których naprawdę nam zależy. Czyli – jeśli zależy nam przede wszystkim na tym, aby nasi bliscy otrzymali jak najwięcej pieniędzy po naszej śmierci to rezygnujemy z dodatkowych świadczeń a jak najbardziej podwyższamy sumę jaką ubezpieczyciel ma wypłacić po śmierci ubezpieczonego. W ten sposób możemy osiągnąć o wiele wyższe świadczenie za zgon płacąc taką samą składkę jak przy polisie gdzie jest naprawdę szeroki zakres ochrony, jednak za każde ze zdarzeń otrzymamy stosunkowo niską kwotę.

5/5 - (3 votes)