Ubezpieczenie autocasco na auto z USA

Amerykańska motoryzacja jest bardzo interesująca. Jest przede wszystkim inna od europejskiej, dlatego wiele osób w Polsce decyduje się na sprowadzenie pojazdu ze Stanów Zjednoczonych aby cieszyć się unikatowym, przynajmniej jak na polskie drogi, pojazdem. Często są to auta o wysokiej wartości, w związku z czym ryzykowne jest nieubezpieczanie ich. Okazuje się jednak, że chcąc zakupić ubezpieczenie autocasco na auto z USA napotkamy problemy. Większość ubezpieczycieli nie chce nawet ubezpieczać takich samochodów.

Dlaczego jest taki problem z ubezpieczeniem autocasco na auto z USA?

Ubezpieczyciele w Polsce korzystają w zasadzie tylko z 2 katalogów pojazdów – Info-Ekspert lub Eurotax. To na podstawie używanego przez ubezpieczyciela katalogu dokonywana jest wycena pojazdu do ubezpieczenia. Jeśli konkretnego auta nie ma w katalogu, to nie da się automatycznie wycenić wartości pojazdu do polisy. Większość towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce z zasady nie ubezpiecza pojazdów które nie znajdują się w katalogu pojazdów – nie da się ich po prostu ubezpieczyć. Istnieje jednak kilka towarzystw w których taka możliwość jest. Najpierw trzeba jednak uzyskać wycenę pojazdu – czy to od rzeczoznawcy, czy to od towarzystwa ubezpieczeniowego. Podobne problemy są z ubezpieczeniami innych nietypowych pojazdów, jak na przykład kamperów, przyczep kempingowych czy ciągników rolniczych, choć w przypadku tych ostatnich rozwiązaniem okazuje się agrocasco.

Na co zwrócić szczególną uwagę zawierając polisę?

Zawierając ubezpieczenie autocasco na auto z USA warto zwrócić uwagę na podobne aspekty, jak przy zawieraniu AC na każdy inny pojazd. Ważne jest aby zawrzeć polisę od wszystkich ryzyk, a nie tylko od wybranych ryzyk nazwanych. Bardzo istotne jest również aby w ramach polisy nie miała zastosowania amortyzacja części, czyli pomniejszenie ich wartości o zużycie eksploatacyjne. Każdy ubezpieczyciel który stosuje amortyzację części załącza do OWU tabelę pomniejszenie wartości, wygląda ona przykładowo w następujacy sposób:

 

Okres eksploatacji pojazdu Pomniejszenie wartości części
1 rok 10%
2 lata 20%
3 lata 30%
4 lata 40%
5 lata 50%
6 lat i więcej 60%
Jak więc widać, należy wykupić polisę bez amortyzacji części, aby później nie otrzymać zaniżonego odszkodowania.
Kolejnym ważnym zapisem, którego powinniśmy unikać w naszej polisie jest udział własny, lub inaczej franszyza redukcyjna. Jest to kwota, lub procent odszkodowania który zawsze z tego odszkodowania zostanie potrącona. To znaczy, że za część szkody zapłacisz z własnej kieszeni.

Jaka powinna być suma ubezpieczenia autocasco na auto z USA?

Suma ubezpieczenia to wartość pojazdu, warto więc aby była jak najwyższa, aby odzwierciedlała realną wartość pojazdu. Ma to znaczenie w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu. Warto znać różnicę pomiędzy sumą zmienna i stałą. Jeśli na polisie mamy do czynienia z sumą zmienną to wskazana na polisie wartość jest wartością w dniu podpisania polisy, jednak w razie szkody całkowitej lub kradzieży samochód jest ponownie wyceniany w dniu powstania szkody i praktycznie zawsze jego wartość będzie niższa niż w dniu podpisania polisy. Jeśli jednak mamy polisę ze stałą sumą ubezpieczenia to wartość pojazdu utrzymuje się cały rok.

Obrazek ukazuje jaka powinna być suma ubezpieczenia autocasco na auto z USA

Suma może też ulegać konsumpcji po szkodzie, czyli być pomniejszana o wypłacone odszkodowania, lub być niekonsumpcyjna, a więc nie być pomniejszana po szkodzie. Przyjmijmy, że mamy szkodę częściową, wartość szkody to 15 tysięcy złotych. Po wypłacie odszkodowania przez ubezpieczyciela mamy kolejną szkodę – kradzież pojazdu. Jeśli suma ubezpieczenia autocasco na auto z USA ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania to odszkodowanie za kradzież będzie pomniejszone o te 15 tysięcy złotych, które ubezpieczyciel wypłacił wcześniej. Jeśli jednak suma ubezpieczenia była niekonsumpcyjna to dostaniemy odszkodowanie po kradzieży w wysokości pełnej wartości pojazdu według wyceny towarzystwa ubezpieczeniowego.

Od czego zależy cena ubezpieczenia autocasco na auto z USA?

Jest bardzo wiele czynników wpływających na wysokość składki za taką polisę, są to przede wszystkim dane pojazdu oraz jego właściciela, a także parametry samej polisy.
Jeśli chodzi o sam samochód, najważniejszym parametrem jest jego wartość, czyli suma ubezpieczenia – bo to kwota do której odpowiada ubezpieczyciel. Znacznie ma również pojemność oraz moc silnika, marka, model, gdzie auto jest trzymane w nocy – czy w garażu, czy na ulicy i wiele innych.
Cena za ubezpieczenie autocasco na auto z USA zależy od auta, właściciela i zakresu ochrony
Równie ważny, o ile nie ważniejszy co sam samochód jest jego właściciel lub właściciele. Wpływ na koszt polisy ma ich historia ubezpieczeniowa, wiek, data wydania prawa jazdy, miejsce zamieszkania wskazane w dowodzie rejestracyjnym, od niedawna ubezpieczyciele mają również dostęp do informacji o mandatach wystawionych ich potencjapnym klientom. Niektórzy ubezpieczyciele pytają też czy poza właścicielami pojazdem jeździ ktoś młody lub z krótkim prawem jazdy.
Droższe będzie ubezpieczenie autocasco na auto z USA z szerszym zakresem świadczonej ochrony, a tańsze z węższym. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej im wyższa suma ubezpieczenia tym będzie ono droższe, ale na cenę wpływają też parametry tej sumy – tańsza będzie polisa na zmiennej sumie pomniejszanej o wypłacone odszkodowania, a droższa na stałej sumie nie ulegającej pomniejszeniu po szkodzie.
5/5 - (3 votes)