Ubezpieczenie na życie na 500 tysięcy złotych

Ubezpieczenie na życie na 500 tysięcy złotych to solidna ochrona dla Twoich bliskich w razie gdybyś odszedł. Na pewno lepiej mieć pół miliona niż go nie mieć, szczególnie kiedy okaże się że osoba przynosząca dochód do rodziny odeszła, a wraz z nią pieniądze na utrzymanie.

Ubezpieczenie na życie na 500 tysięcy złotych może też gwarantować dodatkowe świadczenia

Ubezpieczenie na życie online nie musi tylko i wyłącznie gwarantować świadczenia za śmierć, ale może też obejmować zakresem ochrony inne świadczenia. Dobrym rozwiązaniem jest też zakup dodatkowego świadczenia za śmierć spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem lub wypadkiem komunikacyjnym. Gwarantują one dodatkowe świadczenie w razie śmierci w danym typie wypadku, przy czym to świadczenie sumuje się ze świadczeniem głównym. Co istotne, wypadek komunikacyjny to również nieszczęśliwy wypadek, więc jeśli mamy wykupione oba dodatkowe świadczenia to w razie śmierci w wypadku komunikacyjnym nasi bliscy otrzymają bazowe świadczenie za śmierć, dodatkowe świadczenie za śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz dodatkowe pieniądze za zgon w wypadku komunikacyjnym.
Dodanie bonusowych świadczeń zgonu wskutek wypadku jest o tyle korzystne, że można tam wybrać wyższe sumy ubezpieczenia płacąc niższą składkę aniżeli podnosząc bardziej kwotę za zgon z dowolnej przyczyny. Trzeba jednak pamiętać, że świadczenie dodatkowe będzie przysługiwać jedynie w przypadku jeśli śmierć nastąpi wskutek wypadku.

Ubezpieczenie na życie na 500 tysięcy złotych warto rozszerzyć o świadczenie za całkowitą niezdolność do pracy

Jest to świadczenie które jest wypłacane w sytuacji w której z dowolnej przyczyny nie mamy możliwości wykonywania żadnej pracy. W takim położeniu, czy to wskutek Wypadku, czy też choroby lub innych przyczyn nagle nie jesteśmy w stanie generować dochodu który finansowałby naszą egzystencję. To szczególnie bolesne jeśli nie dysponujemy pokaźnymi oszczędnościami które pozwoliłyby nam przetrwać. Właśnie dlatego warto się zabezpieczyć przed taką ewentualnością. Ubezpieczenie na życie na 500 tysięcy złotych można rozszerzyć o świadczenie wypłacane w takich okolicznościach, a jego wysokość może sięgać nawet do miliona złotych, w zależności od wybranej przez Ciebie sumy gwarancyjnej dotyczącej tego dodatkowego rozszerzenia do polisy.

Ubezpieczenie na życie na 500 tysięcy złotych można rozszerzyć o świadczenie za całkowitą niezdolność do pracy

Pieniądze przydadzą się również w razie pobytu w szpitalu

Dlatego warto jest rozszerzyć ubezpieczenie na życie na 500 tysięcy złotych o świadczenie za każdy dzień hospitalizacji. Jest to szczegół ważne dla osób które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, przy czym nie zatrudniają żadnych pracowników – takie osoby utrzymujące się z pracy wykonywanej samodzielnie w sytuacji pobytu w szpitalu są często pozbawione możliwości wykonywania pracy, a tym samym – zarabiania. Jeśli hospitalizacja ma miejsce wskutek nieszczęśliwego wypadku to świadczenie za każdy dzień jest wypłacane w wysokości 1% sumy ubezpieczenia, a jeśli nastąpiła ona wskutek choroby – za każdy dzień dostajemy 0.5% sumy ubezpieczenia. Suma tego dodatkowego ubezpieczenia może natomiast wynosić od 5.000 PLN do 50.000 PLN w zależności od Twojej decyzji.

Warto też dodać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Polisę korzystnie jest rozszerzyć o NNW. Następstwa nieszczęśliwych wypadków możemy podzielić na trwałe uszczerbki na zdrowiu oraz urazy niepowodujące trwałego uszczerbku na zdrowiu. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zamieszczona jest tabela uszczerbków na zdrowiu, w których wypisane są wszystkie uszkodzenia ciała, a do nich przypisany jest procent sumy ubezpieczenia jaki za nie obowiązuje. Im wyższa jest suma ubezpieczenia, tym wyższa podstawa od której obliczana jest wysokość odszkodowania.

Ubezpieczenie na życie na 500 tysięcy złotych może objąć ochroną wykrycie poważnego zachorowania

To kolejne rozszerzenie którego dokupienie do swojej polisy warto przemyśleć. To pakiet który obejmuje 40 poważnych zachorowań. Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę w wysokości 50% lub 100% sumy ubezpieczenia w zależności od stopnia zaawansowania choroby. Suma tego dodatkowego ubezpieczenia może wynosić już od 10 tysięcy złotych do nawet miliona złotych. Takie rozszerzenie zapewni prawdziwą pomoc finansową w razie zdiagnozowania poważnego zachorowania, które leczenie może pochłonąć sporo kosztów lub pozbawić nas możliwości wykonywania pracy zawodowej.

5/5 - (4 votes)