Ubezpieczenie OC dla programisty

Osoby zajmujące się tworzeniem oprogramowania mogą wyrządzić naprawdę poważne szkody. Wskutek ich błędu lub uchybienia może dojść do wycieku poufnych danych osobowych lub do poważnych strat finansowych klienta. Po tego typu incydencie może się pojawić roszczenie do odpowiedzialnej firmy IT opiewające na bardzo wysoką kwotę. Ryzyko to dotyczy zarówno pojedynczych osób prowadzących firmę samodzielnie bez pracowników, jak i większych firm, a im większe projekty tym jeszcze większa odpowiedzialność. Dlatego potrzebne jest ubezpieczenie OC dla programisty, które ochroni przed ponoszeniem kosztów ewentualnych roszczeń przerzucając je na ubezpieczyciela.

Jak się nazywa taka polisa?

Mowa jest o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zawodowej, jeśli współpracujesz z zagranicznymi kontrahentami możesz spotkać z różnymi nazwami tego typu polisy po angielsku, najpopularniejsze z nich to:

  • professional indemnity insurance, czyli PII lub PI,
  • professional liability insurance, a więc PLI lub PL,
  • przy kontrahentach ze Stanów Zjednoczonych częściej może pojawić się nazwa errors and omissions, czyli E&O.

Często kontrahenci wymagają posiadania ubezpieczenia OC zawodowego dla programisty podczas podpisywania kontraktu, szczególnie dotyczy to zagranicznych podmiotów. Jednak nawet jeśli nie jest to wymagane warto zawrzeć taką polisę dla własnego bezpieczeństwa – pracujemy przecież po to, aby mieć pieniądze na życie, utrzymanie rodziny, inwestycje czy przyjemności, a nie po to by po wykonaniu ciężkiej pracy wskutek jakiegoś błędu zostać obciążonym kosztami wyższymi, niż zostały zarobione na całym tym kontrakcie.

Ubezpieczenie IT w B2B chroni programistę przed ponoszeniem kosztów finansowych popełnionych błędów

Ubezpieczenie OC zawodowe programisty to nie OC działalności

Nie wolno mylić zawodowej polisy z typowym OC działalności gospodarczej. Choć taka polisa może być wielokrotnie tańsza, nie świadczy ona pożądanej w tej branży ochrony.  Polisa tego typu chroni przedsiębiorcę w zupełnie innych okolicznościach, to jest wtedy kiedy wyrządzi on szkodę innym osobom (podmiotom) na mieniu materialnym lub zdrowiu, życiu. Największe ryzyko powstania takich szkód istnieje wtedy kiedy wynajmujemy lub posiadamy biuro do którego przychodzą klienci lub pracownicy, którzy mogliby nas oskarżyć gdyby coś im się stało podczas wizyty w takim biurze. Przykładem tego typu może być poślizgnięcie się na mokrej podłodze wskutek którego doszło do uszczerbku na zdrowiu, potknięcie o przedmiot który nie znajdował się na swoim miejscu, a w rezultacie potknięcia na przykład złamanie nogi. Jeśli posiadasz biuro w którym przyjmujesz klientów zakup takiej polisy jest jak najbardziej uzasadniony, możesz skorzystać z naszego kalkulatora OC dla firmy jednoosobowej aby sprawdzić ile zapłaciłbyś za taką polisę, jednak należy pamiętać, że nie jest to ubezpieczenie OC zawodowe dla programisty które będzie Cię chronić przed odpowiedzialnością zawodową.

5/5 - (1 vote)