OC w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym to ubezpieczenie, które uchroni nas przed ponoszeniem wydatków za krzywdy wyrządzone innym osobom w, jak sama nazwa wskazuje, życiu prywatnym. Zwykle jest ono częścią większego pakietu, na przykład ubezpieczenia turystycznego, gdzie będzie ono odpowiedzialne za zadośćuczynienie narciarzowi, którego poturbowaliśmy w wyniku wypadku na stoku. Innym razem, będzie ono częścią ubezpieczenia psa, gdzie będzie ono pokrywać koszty wywołane przez niesfornego czworonoga, który mógł kogoś pogryźć, coś zepsuć i tak dalej. Najczęściej jednak ubezpieczenie to jest częścią ubezpieczenia nieruchomości i o tym wariancie będzie traktować większość tego artykułu, choć oczywiście poruszymy także pozostałe.

OC w życiu prywatnym jako część ubezpieczenia mieszkania

Zwykłe, tak zwane „gołe” ubezpieczenie mieszkania czy innej nieruchomości (przykładowo domu, garażu) zabezpiecza jedynie mury i elementy stałe, a więc np. panele podłogowe, grzejniki, zlew i tym podobne przedmioty. Takim ubezpieczeniem nie są objęte np. krzesła, które można podnieść i wynieść z domu. Przyznają państwo, że taki zakres ochrony jest bardzo wąski, prawda? Dlatego zwykle polisa jest rozszerzona o więcej ryzyk, w tym o głównego bohatera tego tekstu. OC w życiu prywatnym dołączane do polisy mieszkaniowej czy na dom odpowiada za bardzo wiele zdarzeń od zalania mieszkania sąsiada z winy naszej przeciekającej pralki do poślizgnięcia na nieodśnieżonym podjeździe będącym częścią naszej posesji. Myli się jednak ten, kto myśli że ten rodzaj ubezpieczenia dotyczy tylko zdarzeń związanych z ubezpieczoną nieruchomością. Jego zakres ochrony jest znacznie szerszy i dotyczy całej gamy zdarzeń związanych z prywatnym życiem, np. kiedy nasze dziecko (za którego wybryki niestety musimy odpowiadać, ale któż inny miałby?) grając w piłkę przez przypadek trafi w okno sąsiada, lub też kiedy nasz kot zrzuci jakiś przedmiot na dach samochodu sąsiada, albo kiedy potrącimy kogoś podczas jazdy na rowerze. Oczywiście, wszystko tak na prawdę zależy od ubezpieczyciela – jaki jest zakres oferowanego przez niego ubezpieczenia, dlatego też warto przeczytać OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia przed zawarciem polisy. Tam podane są przypadki, w jakich ubezpieczenie obowiązuje, oraz zasady, na jakich ono obowiązuje.

OC w życiu prywatnym to nie OC kierowcy pojazdu

W związku z tym ubezpieczenie to nie odpowiada za szkody wywołane przez nas, kiedy kierujemy samochodem czy motocyklem. OC kierowcy pojazdu mechanicznego jest ubezpieczeniem obowiązkowym, a OC w życiu prywatnym – nie. Są to dwa inne ubezpieczenia, więc nie mieszajmy zakresu ich kompetencji.

Wyłączenia odpowiedzialności

Jak w każdym innym ubezpieczeniu, w OWU towarzystwa zamieszczają wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia. Co zwykle się tam znajdzie? Zwykle towarzystwa nie zapłacą za szkody dokonane przez ubezpieczonego na innym ubezpieczonym (na tej samej polisie), czyli przez jednego domownika na innym domowniku. Towarzystwo umyje też ręce gdy szkody dokonamy na członku naszej rodziny, nawet jeśli nie jest on z nami ubezpieczony i nie mieszka z nami pod jednym dachem. Wyłączone też są zwykle wszystkie zdarzenia związane z pracą czy to na etacie, czy to w ramach własnej działalności gospodarczej – ubezpieczenie dotyczy życia prywatnego, a nie pracy.

Zadośćuczynienie a odszkodowanie

OC w życiu prywatnym zapewni, że wypłacimy poszkodowanemu zadośćuczynienie lub odszkodowanie z kieszeni towarzystwa, jednak warto się tu zatrzymać, bowiem nie każdy zna różnicę między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem. Odszkodowanie wypłacamy wtedy, kiedy zniszczymy mienie innej osoby. Oczywiście, odszkodowanie może również przybrać formę rzeczową (np. odkupienie nowego telewizora), jednakże najczęściej poszkodowani żądają po prostu pieniędzy. Zadośćuczynienie zaś wypłacamy wtedy, kiedy dokonaliśmy na kimś uszczerbku na zdrowiu. W końcu pieniądze nie „odszkodują”, nie zlikwidują szkody jaką jest złamana ręka.

Suma gwarancyjna OC w życiu prywatnym

Suma gwarancyjna to górna granica, powyżej której odszkodowania i zadośćuczynienia nie będą wypłacane. Może ona przybierać różne kwoty – od stu tysięcy do nawet miliona złotych. Ważne, aby zwrócić uwagę na limity sumy gwarancyjnej, które mówią np.: za dane zdarzenie obowiązuje tylko 50% sumy gwarancyjnej, czyli za dane zdarzenie towarzystwo nie wypłaci zadośćuczynienia lub odszkodowania o kwocie wyższej niż połowa sumy gwarancyjnej.

Najlepsze OC w życiu prywatnym oferuje Generali

Dostępne jest ono w załączeniu do ubezpieczenia mieszkania lub domu. W zależności od naszej potrzeby, działa na obszarze całej Europy lub całego świata. Suma gwarancyjna w Generali to od 100 tysięcy do 1 miliona złotych, również w zależności od naszych potrzeb. Jak zawsze, wszystkie zapisy dotyczące ubezpieczenia są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które jednak są zapisane trudnym, formalnym językiem. W związku z tym poniżej zamieszczamy zrzuty ekranu z OWU wraz z wytłumaczeniem, o co tak na dobrą sprawę chodzi.


Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC w życiu prywatnym z Generali zamieszczony w OWU
Kliknij w obrazek, aby powiększyć

Najpierw weźmy na tapet przedmiot i zakres ubezpieczenia. Punkt pierwszy mówi nam o tym, że ubezpieczenie odpowiada za szkody wywołane przez ubezpieczonych na mieniu lub zdrowiu innych osób, jednakże jeśli ubezpieczonym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osoby prawnej to działa ono wyłącznie dla szkód związanych z posiadaniem tudzież użytkowaniem nieruchomości. Nie dotyczy to jednak zwykłej rodziny „Kowalskich”.

Drugi punkt informuje nas co do nieścisłości, co do czynności które nie wiemy, czy zaliczają się do życia prywatnego. Jak widzimy, ubezpieczenie zabezpiecza nas między innymi przed ponoszeniem finansowej odpowiedzialności za szkody wywołane pojazdami niewymagającym posiadania OC kierowcy, jak wskazany w tekście rower, hulajnoga, wózek inwalidzki i inne. Mamy też napomknięte o amatorskim uprawianiu sportu – jest to w końcu część prywatnego życia, w przeciwieństwie do sportu uprawianego zawodowo, bo np. udział w zawodach sportowych nie jest objęty zakresem polisy. Chronieni także jesteśmy w drodze z i do pracy czy podczas użytkowania pomieszczeń na urlopie (ale tylko do 30 dni). Nie będziemy musieli również płacić za szkody wyrządzone przez nasze zwierzęta domowe – psy, koty itd. Również, jeśli rekreacyjnie latamy dronem nie będziemy musieli płacić za szkody ewentualnie nim wywołane, zrobi to Generali. Inna sprawa, jeśli używaliśmy go w celach zarobkowych, bowiem według polskiego prawa, dron używany rekreacyjnie czy sportowo to model latający, a gdy w celach zawodowych – dron jest bezzałogowym statkiem powietrznym, o którym w OWU nie ma mowy.

Czwarty punkt informuje nas, że OC w życiu prywatnym od Generali obejmuje też zdarzenia w których ucierpiały osoby będące czasowo na obszarze ubezpieczonej nieruchomości, czy to na podstawie umowy najmu czy to jako goście.

Ósmy punkt powiadamia nas, że OC w życiu prywatnym od Generali możemy zawrzeć jedynie ubezpieczając mieszkanie i stałe elementy lub ruchomości domowe (lub oba).


Oto zapisu z OWU dotyczące sumy gwarancyjnej OC w życiu prywatnym
Kliknij w obrazek, aby powiększyć

Trzeci punkt paragrafu 45 informuje nas o braku konsumpcji sumy gwarancyjnej, czyli o tym, że gdyby np. doszło do jakiegoś zdarzenia, za które musimy zapłacić zadośćuczynienie czy też odszkodowanie i skorzystamy z polisy to suma gwarancyjna nie jest pomniejszana o tą kwotę – może dojść do wielu zdarzeń w trakcie trwania ubezpieczenia i suma odszkodowań/zadośćuczynień może znacznie przewyższać sumę gwarancyjną, ważne, by pojedyncze zdarzenia jej nie przewyższały.


Zapis dotyczący kosztów dodatkowych OC w życiu prywatnym od Generali z OWU
Kliknij w obrazek, by powiększyć

W OWU mamy też wspomniane o kosztach dodatkowych OC w życiu prywatnym pokrywanych w ramach sumy gwarancyjnej. Po pierwsze, suma gwarancyjna przy konkretnym zdarzeniu jest pomniejszana o koszt wynagrodzenia rzeczoznawców, którzy ocenią jak do szkody doszło, oraz ile pieniędzy się za nią należy. Po drugie, suma gwarancyjna zostanie też pomniejszona o koszt ewentualnej obrony sądowej na sprawie z poszkodowanym.


Wyłączenia odpowiedzialności OC w życiu prywatnym
Kliknij by powiększyć

Dalszy ciąg wyłączeń odpowiedzialności Generali z OC w życiu prywatnym
Kliknij by powiększyć

Ostatnim zapisem o OC w życiu prywatnym od Generali w OWU są wyłączenia odpowiedzialności, czyli wydarzenia, za które ubezpieczyciel nie odpowie.

Więc jak kupić OC w życiu prywatnym online?

Najpierw klikamy w link (przycisk) o treści „Zakup polisę online” znajdujący się na początku tekstu oraz drugi raz pod tym akapitem. Następnie wybieramy „stwórz własny wariant”:


Stwórz własny wariant
Kliknij by powiększyć

Następnie podajemy dane naszej nieruchomości. Czy jest to dom czy mieszkanie, czy jest nasze czy wynajęte, adres, liczba szkód w ostatnich 5 latach i tak dalej. Potem wybieramy datę rozpoczęcia ubezpieczenia i wybieramy czy chcemy, by ubezpieczenie trwało rok czy trzy lata. Na końcu pierwszej strony podajemy kod pośrednika 02055, który da nam 10% zniżki na polisę. Potem klikamy „dalej”.


10% zniżki z naszym kodem
Kliknij by powiększyć

Na kolejnej stronie najpierw zadane nam jest pytanie co chcemy ubezpieczyć: mieszkanie i stałe elementy czy ruchomości domowe. Wybieramy oba i na dole pojawiają się suwaki, które każą nam określić wartość wspomnianych.


Określamy wartość mieszkania i stałych elementów oraz ruchomości domowych
Kliknij by powiększyć

Poniżej mamy też podobny panel wyboru z suwakami poniżej dotyczący wyboru dodatkowych przedmiotów ubezpieczenia, jak budynki gospodarcze, garaż wolnostojący czy inne budowle. Następnie wybieramy zakres ochrony ubezpieczeniowej:


Tu wybieramy zakres ochrony, jaką daje ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
Kliknij by powiększyć

Jeśli zależy nam tylko i wyłącznie na OC w życiu prywatnym, to pomijamy powyższe opcje, gdyż nie zależy nam na wymienionej ochronie. Ochrony przed ogniem, wandalizmem i ubezpieczenia Assistance niestety nie da się wykreślić. Mimo wszystko warto jednak mieć ubezpieczenie mieszkania o jak najszerszym zakresie ochrony, a nie tylko OC w życiu prywatnym w związku z tym my polecamy wybrać wariant All Risk aby zabezpieczyć się przed wszystkimi nieprzyjemnościami. Jeśli jednak interesuje nas tylko główny bohater tego artykułu, po prostu przewijamy dalej.


Wybór OC w życiu prywatnym
Kliknij by powiększyć

I w końcu! Wybieramy oczywiście „tak” i na dole pojawiają się pokazane powyżej panele wyboru: sumy ubezpieczenia i terytorium obowiązywania. Oczywiście, najlepiej wybrać jak najwyższą sumę ubezpieczenia, dzięki której Generali odpowie nawet za drogie szkody które wywołamy. Musimy też zadać sobie pytanie: czy podróżujemy, bądź planujemy podróżować poza Europę? Jeśli tak, warto rozszerzyć zakres ubezpieczenia na świat, aby uchronić się przed kosztami, jakie możemy wywołać krzywdząc kogoś podczas wyjazdów, czy to służbowych czy turystycznych, np. przypadkowo niszcząc cudze mienie (przykładowo wynajęte pomieszczenie mieszkalne). Gotowe! Teraz wybieramy płatność (czy chcemy 1 większą ratę, czy 2 mniejsze), podajemy nasze dane i przechodzimy do płatności.

Dla właściciela psa i kota

Na rynku są też oferowane specjalne polisy dla właścicieli psów. Jest to polisa składająca się z NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków), które udziela nam pomocy kiedy nasz pies np. złamie sobie kończynę, kosztów leczenia (gdyż te nie są refundowane z NFZ, tak jak leczenie ludzi w państwowych placówkach) oraz właśnie OC. Przydaje się ono kiedy pies pogryzie dziecko, coś zniszczy (oczywiście innej osobie) a my będziemy musieli za wybryki naszego czworonoga zapłacić. Podobne polisy są oferowane dla właścicieli kotów. Kocur też może przecież coś przeskrobać. Na szczęście, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym z polisy mieszkaniowej czy dla domu od Generali również pokrywa koszty wywołane nagannym zachowaniem naszych zwierząt w stosunku do innych osób, ich mienia czy też innych zwierząt. Nie pokrywa natomiast kosztów leczenia i NNW, warto więc rozważyć również zakup takiej polisy

OC w życiu prywatnym w ubezpieczeniu turystycznym

Co prawda OC w życiu prywatnym z ubezpieczenia nieruchomości działa również na wyjazdach (zresztą, jak sami widzieliśmy w powyższym poradniku pokazującym w jaki sposób kupić to ubezpieczenie online, wybieraliśmy jego zakres terytorialny), ale ubezpieczyciele i tak oferują to ubezpieczenie w polisach turystycznych, gdzie ma ono szerszy, bardziej dopasowany do charakterystyki wyjazdów zakres ochrony, ściśle służący wypadkom wywołanym np. na stoku, gdzie potrącimy innego narciarza czy do pracy fizycznej za granicą, podczas której łatwo zaszkodzić współpracownikom lub osobom trzecim. Przykładem takiego ubezpieczenia może być na przykład Warta Travel online, które również możemy kupić używając kod rabatowy Warta „PROMOCJA”. Ubezpieczenie to ma wiele innych zalet, między innymi obejmuje swoim zakresem koszty leczenia za granicą w przypadku zachorowania na koronawirusa.

Rate this post