Ubezpieczenie na życie ze świadczeniem za urodzenie dziecka -nawet 2400 zł wypłaty!

Jeśli planujesz ciążę i chcesz ubezpieczyć się na życie, aby otrzymać świadczenie za urodzenie dziecka, lub po prostu chcesz zabezpieczyć rodzinę, to mamy ofertę dla Ciebie! Oferujemy indywidualne ubezpieczenia na życie z zakresem ochrony jak w ubezpieczeniu grupowym zawierające między innymi ubezpieczenie z tytułu urodzenia dziecka, śmierci rodziców lub teściów oraz współmałżonka, pobyt w szpitalu, poważne zachorowania na przykład na nowotwory, pakiet assistance i inne
Za urodzenie dziecka można dostać świadczenie nawet w wysokości 2400 zł przy rocznej składce 1284 zł (czyli 107 zł miesięcznie). Jeśli ubezpieczą się oboje rodzice, ubezpieczenie z tytułu urodzenia dziecka będzie podwojone czyli wypłata wyniesie 4800 zł – wariant piąty z sumą ubezpieczenia 50 000 zł. Karencja na to ubezpieczenie to 9 miesięcy, więc żeby dostać świadczenie należy zawrzeć polisę przez zajściem w ciążę. Jest to więc z pewnością opcja dla osób zapobiegliwych, które lubią wszystko zaplanować 😉 Niestety nie ma obecnie żadnych firm ubezpieczeniowych, które oferowałyby ubezpieczenie na życie w wersji indywidualnej z krótszym okresem karencji na urodzenie dziecka niż 9 miesięcy. Jeśli ten temat Cię interesuje, zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami o polisie.

Ubezpieczenie na życie na urodzenie dziecka - jakie pieniądze można dostać z polisy?

Od 01.04.2021 stawki rosną!
Oferta będzie zaktualizowana za kilka dni. W razie pytań zadzwoń:
tel. 608422236

Karencja to 9 miesięcy.
Zapraszamy!

Jak widać w poniższej tabeli ubezpieczenie na życie ma w bardzo atrakcyjnej wysokości świadczenie za urodzenie dziecka. Mamy 5 wariantów ubezpieczenia od 46 zł miesięcznie do 107 zł miesięcznie i 25 różnych świadczeń oraz bogaty pakiet usług medycznego assistance. Ale przyszłych rodziców najbardziej interesuje odpowiedź na pytanie, ile pieniędzy otrzymają z ubezpieczenia za urodzenie dziecka?  Od 1000 zł w pierwszym wariancie – wystarczy zawrzeć polisę za 46 zł miesięcznie, do nawet 2400 zł w piątym wariancie – przy opłacaniu co miesiąc składki w wysokości 107 zł – zobacz ulotkę z pełnym zakresem ubezpieczenia na życie.
Poniżej możesz wybrać interesujący Ciebie wariant ubezpieczenia na życie w zależności od wysokości wypłaty świadczenia za urodzenie dziecka.  

Jeśli interesuje Cię któryś z wariantów ubezpieczenia na życie, z poniższej tabeli kliknij wybrany wariant aby pobrać wniosek. Wypełnij wniosek i wyślij go do nas. Tutaj znajdziesz informacje dotyczące procesu zawarcia ubezpieczenia krok po kroku.

Czy warto mieć ubezpieczenie na życie?

Naszym zdaniem polisę na życie warto mieć zawsze. W obecnych czasach praktycznie nie ma ludzi bez kredytów czy innych zobowiązań. A kredyty czy leasingi w chwili choroby lub nagłej utraty zdrowia w wyniku wypadku, mogą być poważnym obciążeniem dla domowego budżetu. Jeśli jesteśmy głównym żywicielem rodziny i to my przynosimy do domowego budżetu najwięcej pieniędzy co miesiąc, tym bardziej powinniśmy wziąć po uwagę nie tylko optymistyczną wersję życia, ale również czarny scenariusz. Wystarczy sobie pomyśleć co stałoby się z naszymi dziećmi czy partnerami jeśli nas by zabrakło? Nic dziwnego, że myślimy o zabezpieczeniu się na wypadek nieprzyjemnych, często trudnych do przewidzenia zdarzeń, jak choroba, wypadek czy przedwczesna śmierć. Polisa Super Grupa o której tu mowa chroni głównie przed takimi zdarzeniami, a pieniądze z wypłaty świadczeń pomogą przetrwać trudne chwile nam, lub naszym bliskim. Ale w ramach tego ubezpieczenia jest świadczenie, które dla wielu par jest wynikiem wielomiesięcznych starań o potomka 🙂  W sumie urodzenie dziecka to bardzo przyjemne zdarzenie, więc po co się ubezpieczać?! Rzeczywiście często jest to spełnienie marzenia o wspólnej rodzinie z kochającym partnerem, jednak wiąże się ono czasem z komplikacjami podczas ciąży, pobytami w szpitalu, a na pewno dodatkowymi wydatkami na malucha po porodzie! Indywidualne ubezpieczenie na życie ze świadczeniem za urodzenie dziecka zapewni nam dodatkowy zastrzyk gotówki, gdy potomek pojawi się na świecie 🙂
Ubezpieczenie na życie ze świadczeniem za urodzenie dziecka

Dla kogo jest to ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie Super Grupa w Polisa Życie jest to ubezpieczenie w formie grupy otwartej. Czyli posiada ryzyka jak ubezpieczenie na życie tak zwana „grupówka” w zakładzie pracy, ale ma charakter polisy indywidualnej, i przyjmujemy do niego osoby pracujące oraz takie, które aktualnie nie pracują lub prowadzą swoją jednoosobową firmę i nie mogą się ubezpieczyć w grupówce. dla osób zdrowych, które w chwili przystępowania do ubezpieczenia są w wieku między 18 a 50 lat, oraz które mogą podpisać się pod takim oświadczeniem:

„Oświadczam, że nie rozpoznano u mnie, również w przeszłości, a także nie leczyłem się i nie leczę się z powodu żadnego z poniższych schorzeń: wad wrodzonych
i rozwojowych, wad lub chorób serca, zawału serca, przewlekłych chorób płuc, udaru mózgu, niewydolności nerek, nowotworu złośliwego, zakażenia ludzkim wirusem
upośledzenia odporności – HIV, żółtaczki typu B i C – wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.
Nie orzeczono u mnie znacznego stopnia niepełnosprawności (tj. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, w poprzednim stanie prawnym:
I grupa inwalidztwa), umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (tj. całkowitej niezdolności do pracy, w poprzednim stanie prawnym: II grupa inwalidztwa) lub niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.
Jestem świadomy, że w razie zatajenia prawdziwych danych lub podania fałszywych informacji, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance
Group ma prawo odmówić wypłaty świadczenia, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.”

Dodatkowo jeśli chcesz dostać świadczenie za urodzenie dziecka, karencja to 9 miesięcy, wiec nie możesz być już w ciąży w chwili podpisywania wniosku o ubezpieczenie, bo za ten poród nie dostaniesz wypłaty pieniędzy z ubezpieczenia. 

Jaki jest zakres ochrony indywidualnego ubezpieczenia na życie Super Grupa?

Ubezpieczenie na życie obejmujące urodzenie dziecka jakim jest Super Grupa z Polisa Życie (aktualnie część Compensa Życie – spółka w grupie VIG) ma bardzo szeroki zakres ochrony i działa na całym świecie. Ma w sumie 25 różnych świadczeń za jakie można dostać wypłatę pieniędzy. Ubezpieczenie na życie podzielone jest na 5 wariantów ze od 46 zł do 107 zł składki miesięcznej. Ochroną objęta jest cała rodzina: ubezpieczony, jego partner, rodzice oraz dzieci. Podczas ubezpieczenia nie ma pytania o stan zdrowia współmałżonka/ partnera, więc nawet jest to osoba chora, będzie ona objęta ochroną ubezpieczeniową za śmierć lub zgon w wyniku NNW. W ubezpieczeniu na życie Super Grupa są dość wysokie sumy ubezpieczenia – na przykład w wariancie 5: za 1% uszczerbku na zdrowiu wypłata 700 zł, za urodzenie dziecka: 2400 zł, za śmierć rodziców: 2400 zł, pobyt w szpitalu w wyniku NNW od 1 dnia: 200 zł za dzień, zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego: 180 000 zł itd. Warianty ubezpieczenia i wysokości świadczeń jak i karencje na poszczególne ryzyka prezentuje poniższa tabelka – kliknij aby powiększyć. Ubezpieczenie na życie Super Grupa składa się z 3 części – umowy głównej obejmującej 19 rodzajów ryzyk, z umowy dodatkowej obejmującej pomoc w razie rehabilitacji, operacji i leczenia specjalistycznego – punkty od 20 do 25, oraz z Pakietu Assistance z którego może korzystać ubezpieczony, oraz jego małżonek

Ważnym elementem ubezpieczenia na życie Super Grupa jest też Pakiet Assistance Medyczny. Jego zakres przedstawiony jest w poniższej tabelce. Ubezpieczony jak i jego małżonek są objęci ochroną. ** Wszystkie świadczenia i usługi w ramach Assistance Medycznego ograniczone są do kwoty 1 600 zł na rok, oddzielnie dla ubezpieczonego i małżonka.

ubezpieczenie na życie urodzenie dziecka super grupa pakiet assistance
Polisa na życie jest zawierana na 3 lata, więc w tym okresie, jeśli będziesz opłacać składki, ubezpieczyciel nie może z Tobą rozwiązać umowy. Jeśli Ty przestaniesz opłacać składki, to polisa przerwie się w dowolnym momencie, gdyż jest to ubezpieczenie dobrowolne. Poniżej załączamy ulotkę i komplet aktualnych dokumentów dotyczących ubezpieczenia jak ogólne warunki ubezpieczenia:

 

Od czego można się ubezpieczyć w ramach indywidualnego ubezpieczenia na życie w Polisa Życie?

Cała lista ryzyk w polisie na życie Super Grupa wygląda następująco:

Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego, lotniczego lub wodnego,
Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW,
Zgon Ubezpieczonego w wyniku choroby,
Zgon Ubezpieczonego (naturalny),
Zgon Ubezpieczonego powodujący osierocenie dziecka,
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NW,
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego,
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu  w wyniku choroby,
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW,
Narodziny dziecka Ubezpieczonemu,
Narodziny martwego dziecka Ubezpieczonemu,
Zgon małżonka / konkubenta Ubezpieczonego,
Zgon małżonka / konkubenta Ubezpieczonego w wyniku NW,
Zgon dziecka Ubezpieczonego bez względu na wiek,
Zgon dziecka Ubezpieczonego w wyniku NW,
Zgon rodziców Ubezpieczonego,
Zgon rodziców małżonka Ubezpieczonego,
Rehabilitacja Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
Leczenie poszpitalne – świadczenie apteczne,
Poddanie się Ubezpieczonego operacji chirurgicznej (540 jednostek operacyjnych),
Leczenie specjalistyczne (chemioterapia, radioterapia, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja, dializoterapia, terapia interferonowa),
Pobyt Ubezpieczonego na OIOM,
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca, udaru mózgu.
Pakiet Medycznego Assistance:
Dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza.
Transport medyczny z miejsca zamieszkania do placówki medycznej.
Transport medyczny z placówki medycznej do innej placówki medycznej lub do miejsca zamieszkania.
Pomoc domowa oraz pielęgniarska po hospitalizacji trwającej powyżej 5 dni.
Organizacja wizyt fizykoterapeuty w domu albo organizacja wizyt w poradni rehabilitacyjnej.
Organizacja transportu sprzętu rehabilitacyjnego.
Organizacja zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego.
Przyjazd członka rodziny.,
Pokrycie kosztów leków dostarczonych do miejsca pobytu.
Dostarczenie rzeczy osobistych.
Wizyty lekarza po nieszczęśliwym wypadku.
Wizyty pielęgniarki po nieszczęśliwym wypadku.
Pomoc psychologa w trudnej sytuacji losowej.
Infolinia medyczna.

Jak widać indywidualne ubezpieczenie na życie zawiera ryzyka jak w polisie grupowej, co jeszcze kilka lat temu było zupełnie niedostępne dla osób niepracujących, lub samozatrudnionych. Najbardziej poszukiwany zakres ochrony to śmierć rodziców i teściów, urodzenie dziecka, pobyt w szpitalu, poważne zachorowania w tym nowotwór, i nnw na wysoka sumę ubezpieczenia. Polisa na życie Super Grupa ma wszystkie cechy porządnego pakietu ochrony na całe życie. Jednak ochrona z tej polisy w takim zakresie jak wybierzesz, może trwać maksymalnie do osiągnięcia przez Ciebie 67 roku życia, a cena składki miesięcznej przez ten czas nie ulegnie zmianie.  

Od kiedy startuje ochrona z ubezpieczenia na życie?

Polisa rozpoczyna się od 1 dnia następnego miesiąca w jakim został złożony wniosek o ubezpieczenie. Czyli jeśli wypełnisz wniosek w sierpniu i opłacisz pierwszą składkę, Twoja ochrona zacznie obowiązywać od 1 września.

Jak zawrzeć ubezpieczenie na życie ze świadczeniem za urodzenie dziecka?

Jaka jest procedura zawarcia ubezpieczenia krok po kroku?
1. Wybierz interesujący Ciebie wariant 1 za 46 zł miesięcznie, wariant 2 za 61 zł miesięcznie, wariant 3 za 76 zł miesięcznie, wariant 4 za 91 zł miesięczniewariant 5 za 107 zł miesięcznie.
2. Wypełnij wniosek przystąpienia do ubezpieczenia jaki możesz pobrać ze strony z odpowiednim wariantem, lub jaki wyślemy Ci na maila. Wniosek składa się z 4 stron i każdą trzeba wypełnić.
3. Wpłać pierwszą składkę za ubezpieczenie na nr konta:

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
43 1020 0061 1000 0050 0000 0478

Wpłata dokonana w danym miesiącu, plus wysłane do nas poprawnie wypełnione dokumenty gwarantują start ochrony od pierwszego dnia miesiąca następnego. Na przykład wpłacasz składkę 15 grudnia, Twoja polisa zacznie Ciebie chronić od 1 stycznia. Wpłać kwotę odpowiednią dla wybranego przez Ciebie wariantu ubezpieczenia na życie. Wypełniony blankiet wpłaty za pierwszą składkę ubezpieczenia na życie znajdziesz tutaj: wariant 1 – 46 zł, wariant 2 – 61 zł, wariant 3 – 76 zł, wariant 4 – 91 zł, wariant 5 – 107 zł.
4. Wypełnioną i podpisaną deklarację oraz potwierdzenie wpłaty (może być z systemu informatycznego Twojego
banku, lub ksero opłaty na poczcie lub w okienku bankowym)
prześlij w oryginale na adres:

PROMAX Ubezpieczenia
Ul. Iłżecka 26
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

oraz skan do nas na maila, aby sprawdzić czy wszystko jest wypełnione ok – wniosek składa się z 4 stron i wszystkie trzeba wypełnić.
5. Następnie oczekuj na przesyłkę z towarzystwa
ubezpieczeniowego z Twoim certyfikatem polisy oraz
blankietami opłat. Jeśli masz jakieś pytania zapraszamy do
kontaktu telefonicznego 608 422 236, lub 789422236,
lub przez formularz kontaktowy na naszej stronie.

Jeśli jesteś zainteresowany zawarciem ubezpieczenia na życie Super Grupa ze świadczeniem za urodzenie dziecka, ale masz jeszcze dodatkowe pytania, lub chcesz uzyskać dodatkowe informacje, wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą w godzinach pracy biura od 8 do 17 w dni robocze lub w sobotę od 10 do 14.

  Imię i nazwisko *

  Twój email *

  Twój telefon *

  Wariant jaki Ciebie interesuje *
  Wariant 1 – 43 złWariant 2 – 57 złWariant 3 – 70 złWariant 4 – 85 złWariant 5 – 100 zł

  Treść wiadomości – opisz szczegóły:

  Jak dostać wypłatę za ubezpieczenie na urodzenie dziecka?

  Gratulacje! Twoje dziecko jest już na świecie 🙂 Ponieważ ponad 9 miesięcy temu wybrałeś korzystną ochronę w postaci ubezpieczenia na życie Super Grupa, zgłoś teraz wniosek o wypłatę świadczenia za urodzenie dziecka. Wniosek najwygodniej wypełnić przez internet na stronie Polisa Życie wybierając kolejno :
  Z JAKIEGO UBEZPIECZENIA ZGŁASZASZ ROSZCZENIE
  Grupowe ubezpieczenia na życie lub indywidualnie kontynuowane ubezpieczenia na życie
  RODZAJ ZDARZENIA
  – Urodzenie dziecka
  Wypełnij kolejne pola formularza, Przygotuj skan aktu urodzenia dziecka, oraz swój numer certyfikatu ubezpieczenia Super Grupa, oraz swój numer konta do wypłaty. Pieniądze otrzymasz w ciągu kilku dni. Poniżej przykład wypełnienia wniosku. 

  4.9/5 - (21 votes)