Warta ubezpieczenie na życie WDCIR zamów online

Ostatnia aktualizacja w dniu

Ubezpieczenie na życie Warta nazwane Warta dla Ciebie i Rodziny (często skracane jako WDCiR), to indywidualna polisa na życie ze świadczeniami jak w polisie grupowej. Dostępna jest ona zarówno w wariancie dla pojedynczej osoby, jak i dla rodzin – dwójki partnerów oraz ich dzieci. Od Twoich potrzeb zależy, który z 6 dostępnych wariantów wybierzesz. Towarzystwo ubezpieczeniowe przygotowało aż 6 wariantów a w każdym z nich kilka opcji wyboru: od zakresu podstawowego przez wariant S, M i L. W rezultacie powstało 54 oferty, z których każdy może wybrać ochronę dla siebie.

Warta ubezpieczenie na życie - który wariant Ci odpowiada?

Zobacz zakres ochrony ubezpieczenia na życie w Warcie w wariancie Singiel, We dwoje, Rodzina, Rodzic z dzieckiem, VIP i Senior 55 plusKliknij w ikonkę z zakresem ochrony, który Ciebie interesuje, a zobaczysz warianty w pdf gotowe do wydruku i przeanalizowania.
Warta ubezpieczenie na życie WDCIR wariant SINGIEL - zamów online
Wariant Singiel
Warta ubezpieczenie na życie WDCIR wariant WE DWOJE - zamów online
Wariant We dwoje
Warta ubezpieczenie na życie WDCIR wariant RODZINA - zamów online
Wariant Rodzina
Warta ubezpieczenie na życie WDCIR wariant RODZIC Z DZIECKIEM - zamów online
Wariant Rodzic z dzieckiem
Warta ubezpieczenie na życie WDCIR wariant VIP - zamów online
Wariant VIP
Warta ubezpieczenie na życie WDCIR wariant SENIOR 55 PLUSL - zamów online
Wariant Senior 55 plus

Na poniższej grafice przedstawiliśmy wariant ubezpieczenia na życie Warta WDCiR, który jest najpopularniejszy wśród naszych klientów z biura. Ubezpieczenie na życie Warta to świetny wybór jeśli chcesz uodpornić siebie i swoich bliskich na ponoszenie finansowych konsekwencji wypadków, złamań, uszkodzeń ciała, pobytów w szpitalu czy to w wyniku choroby czy nieszczęśliwego zdarzenia, ale też operacji, poważnego zachorowania czy nawet (a może przede wszystkim) śmierci swojej lub najbliższych.

Warta ubezpieczenie na życie WDCIR przykładowa ochrona za 67 złotych

W jaki sposób działa ubezpieczenie na życie Warta i czy możesz do niego przystąpić?

Ubezpieczenie na życie Warta dla Ciebie i Rodziny czyli WDCiR to polisa o charakterze ochronnym. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wniosku na okres dwunastu miesięcy ochrony ubezpieczeniowej i umowa ubezpieczenia przedłuża się na następny, roczny okres ubezpieczenia, jeżeli żadna ze stron nie złoży oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy ubezpieczenia. Jeśli takie pisemne oświadczenie nie wpłynie na miesiąc przed rocznicą, to umowa ubezpieczenia przedłuży się na kolejny rok bez zmiany wysokości składki miesięcznej. Polisa może być przedłużana na dowolną liczbę okresów ubezpieczenia, ale tylko do określonego wieku klienta. Polisa zaczyna działać od pierwszego dnia miesiąca następnego. Do ubezpieczenia na życie Warta dla Ciebie i rodziny można przystąpić w wieku (poza wariantem Senior 55 plus): od 18. (ukończonego) do 66. (nieukończonego) roku życia.
Wiek ubezpieczonego w dniu wypełnienia wniosku dla wariantu Senior 55 plus to:
1) od 55. (ukończonego) do 66. (nieukończonego) roku życia
2) możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia do 80. (nieukończonego) roku życia – w przypadku posiadania w dniu zawarcia umowy ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy grupowego ubezpieczenia na życie albo indywidualnej kontynuacji oraz złożenia oświadczenia o rezygnacji bądź wypowiedzeniu umowy, w okresie do ostatniego dnia pierwszego miesiąca początku okresu ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa względem ubezpieczonego wygasa na skutek:
1) ukończenia przez ubezpieczonego 70. roku życia – w pierwszą rocznicę polisy, następującą po dniu 70. urodzin ubezpieczonego (wszystkie Warianty – poza Senior 55 Plus),
2) ukończenia przez ubezpieczonego 80. roku życia – w pierwszą rocznicę polisy, następującą po dniu 80. urodzin ubezpieczonego (w Wariancie Senior „Twoje Życie 55 Plus”). Po przekroczeniu 80. roku życia przez ubezpieczonego umowa może być kontynuowana w Wariancie „Twoje Życie 80 Plus”. W efekcie ochrona ubezpieczeniowa może trwać do końca życia. 
Składka za ubezpieczenie na życie w Warcie płatna jest miesięcznie w wysokości od 33 do 350 zł, w zależności od wybranego wariantu.

Warunek zawarcia ubezpieczenia na życie w Warcie

Aby zawrzeć ubezpieczenie na życie WDCiR w Warcie należy najpierw zadeklarować swój stan zdrowia. W zależności od wieku pytania na jakie należy odpowiedzieć brzmią następująco:

Deklaracja stanu zdrowia dla osób do 66 roku życia:

Deklaracja strony zdrowia dla klientów do 66 roku życia WDCiR - Ubezpieczenie na życie w Warcie

Deklaracja stanu zdrowia dla osób powyżej 66 roku życia – Wariant Senior – tylko dla osób kontynuujących ubezpieczenie z Warty lub z innej firmy na przykład grupowe z pracy:

Deklaracja strony zdrowia dla klientów powyżej 66 roku życia WDCiR - Ubezpieczenie na życie w Warcie - wariant SENIOR

Dodatkowo w wariancie VIP mogą być ubezpieczone tylko osoby, które oświadczą, że w ciągu 5 lat, licząc od dnia podpisania wniosku nie chorowały i nie chorują na wymienione choroby: nowotwór, cukrzycę, przewlekłą niewydolność nerek, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, wady serca, chorobę wieńcową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, marskość wątroby, wirusowe zapalenia wątroby typu B lub typu C, choroby psychiczne.

Przy zawarciu umowy ubezpieczenia w Wariancie VIP 
„Życie i Zdrowie Rodziny VIP” występuje dodatkowo ponad deklaracje, także ankieta medyczna, zawierająca poniższe pytania:

1) czy w przeszłości chorował/a Pan/i lub choruje obecnie na którąkolwiek z chorób: zawał mięśnia sercowego, chorobę wieńcową, arytmię, nadciśnienie, wady serca, przewlekłe choroby układu krążenia, stany zapalne nerek, kamicę nerek, torbielowatość nerek, nadnercze,przewlekłe choroby układu moczowego, astmę, chroniczny bronchit, gruźlicę, przewlekłe choroby układu oddechowego, cukrzycę, choroby tarczycy, zapalenie trzustki, jelit, przewlekłe choroby układu pokarmowego, nowotwory, guzy, chłoniaki, białaczkę, udar, porażenie, niedowłady, stwardnienie rozsiane (SM), padaczkę, uzależnienie (od alkoholu, narkotyków, leków), zaburzenia nerwicowe, zaburzenia psychiczne, choroby psychiczne, inne przewlekłe choroby układu nerwowego, wirusowe zapalenie wątroby typu B lub typu C, przewlekłe choroby wątroby, boreliozę, AIDS, zakażenia wirusem HIV, choroby układu tkanki łącznej, toczeń rumieniowaty układowy, twardzinę, rumień guzowaty, osteoporozę, choroby kręgosłupa leczone operacyjnie lub wymagające leczenia operacyjnego, reumatoidalne zapalenia stawów, przewlekłe zapalenia stawów i kości?
2) czy obecny stan zdrowia Pana/i wymaga systematycznej/regularnej opieki ambulatoryjnej, opieki szpitalnej, przyjmowania leków, leczenia operacyjnego?
3) czy w przeszłości palił/a Pan/i lub pali obecnie powyżej 40 sztuk papierosów dziennie?
Udzielenie odpowiedzi: „TAK” na którekolwiek pytania oznacza brak możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia.

WDCiR - materiał informacyjny o polisie na życie

W tym 2 minutowym filmie możesz zobaczyć najważniejsze cechy poszczególnych wariantów ubezpieczenia na życie w Warcie. Wariant We dwoje, Singiel, VIP, Senior 55 Plus, Rodzic z dzieckiem i Rodzina.

Wyłączenia w ubezpieczeniu na życie w Warcie

Wyłączenia z zakresu odpowiedzialności są opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia w § 9.

  Polisa nie zadziała jeśli wystąpi:
 • samookaleczenie lub okaleczenia ubezpieczonego na własną prośbę, popełnienie lub usiłowanie popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego w ciągu 2 lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia
 • działania wojenne, stan wojenny
 • czynny udział ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru
 • skażenie jądrowe, chemiczne, biologiczne (w tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej, chemiczne, biologiczne) bądź napromieniowanie
 • wykonywanie jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca pracę: na platformie wiertniczej, w rafi nerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów

Pakiet medyczny czyli assistance w ubezpieczeniu na życie w Warcie

Polisa na życie Warta dla Ciebie i rodziny w Warcie to nie tylko świadczenia takie jak uszczerbek na zdrowiu w wyniku nnw, pobyt w szpitalu, czy urodzenie dziecka, śmierć rodzica, małżonka czy teścia. To również bardzo bogaty pakiet medyczny, czyli pakiet usług assistance, który pomoże Ci przetrwać trudne chwile, kiedy zdrowie Twoje lub bliskich nie jest w najlepszej kondycji. Możesz skorzystać z prywatnych wizyt lekarskich, lub pielęgniarskich, uzyskać pomoc rehabilitacyjną, wrócić do formy po ciąży lub wypadku z prywatnym trenerem fitness. Świadczeń jest naprawdę dużo.
  Warunkiem skorzystania z pomocy jest zajście zdarzenia ubezpieczeniowego objętego odpowiedzialnością ubezpieczyciela, tj.:
 • wystąpienie nagłego zachorowania u ubezpieczonego, małżonka lub partnera, dziecka
 • doznanie obrażeń ciała w wyniku wypadku przez ubezpieczonego, małżonka lub partnera, dziecko
 • urodzenie się dziecka ubezpieczonemu
 • wystąpienie trudnej sytuacji losowej ubezpieczonego, małżonka lub partnera, dziecka
Są dwa pakiety dostępne w różnych wariantach – zobacz grafikę ze szczegółowym zakresem. Assistance medyczny w polisie na życie WDCIR w wariancie We dwoje, Rodzic z dzieckiem, Singiel, VIP, Rodzina Assistance medyczny w polisie na życie WDCIR w wariancie We dwoje, Rodzic z dzieckiem, Singiel, VIP, Rodzina Assistance medyczny w polisie na życie WDCIR w wariancie Senior – 55 plus Assistance medyczny w polisie na życie WDCIR w wariancie Senior - 55 plus

Zamów ubezpieczenie na życie w Warcie online

Jeśli jesteś zainteresowany zawarciem ubezpieczenia na życie w Warcie i deklarujesz swój odpowiedni stan zdrowia (patrz wyżej), lub masz dodatkowe pytania, wypełnij nasz formularz kontaktowy i zamów polisę online.

Imię *

Nazwisko *

PESEL *

Numer dowodu osobistego *

Adres email *

Twój telefon *

Wariant jaki Ciebie interesuje *
Wariant SingielWariant We dwojeWariant RodzinaWariant Rodzic z dzieckiemWariant VIPWariant Senior 55 plus

Treść wiadomości – opisz szczegóły:

Oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu, przez agenta TUiR Warta S.A. multiagencję ubezpieczeniową PROMAX, z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 26, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i przygotowanie oferty, w tym do kontaktu ze mną w celu przekazywania mi propozycji i warunków ubezpieczenia, a także w związku z wykonywaniem i obsługą zawartych ze mną umów ubezpieczenia oraz zgadzam się z polityką prywatności

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Produkt został przygotowany przez TUnŻ „WARTA” S.A. Szczegółowe warunki, dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na www.warta.pl oraz w placówkach TUnŻ „WARTA” S.A.

Warta dla Ciebie i Rodziny - do kiedy opłacić składkę

Przypominamy, że w przypadku ubezpieczenia na życie Warta dla Ciebie i Rodziny, tryb płatności składki jest następujący:

 1. pierwsza składka – najpóźniej do  14. dnia pierwszego miesiąca ochrony.
 2. kolejne składki – najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc za który należna jest składka.

Pierwszy miesiąc ochrony, to miesiąc następujący po miesiącu w których została podpisana umowa ubezpieczenia.

W praktyce, jeżeli podpiszesz umowę ubezpieczenia we wrześniu, wówczas składki należy opłacać:

 • pierwszą – najpóźniej do 14 października
 • drugą – do 31 października
 • trzecią i kolejne – odpowiednio do końca danego miesiąca

Jeżeli więc odłożysz płatność pierwszej składki na ostatnią chwilę, wówczas w jednym miesiącu skumulują Ci się dwie płatności – pierwsza (do 14. października)  i druga składka (do 31.października).

Dlatego warto opłacić pierwszą składkę jak najszybciej, oraz warto założyć stałe zlecenie w swoim banku na kolejne składki płatne do końca miesiąca. Ale 30 dzień miesiąca to naprawdę za późno. Żeby być na 100% objętym ochroną z ubezpieczenia na życie w Warcie w następnym miesiącu, najlepiej złożyć zlecenie stałe w banku na około 25 dzień miesiąca, żeby składka miała czas zaksięgować się na koncie Warty.

Warta przygotowała materiał, który dokładnie tłumaczy co i jak – sprawdź kiedy opłacić składkę za ubezpieczenie na życie Warta dla Ciebie i Rodziny

Czy ubezpieczenie na życie w Warcie działa za granicą?

Ubezpieczenie na życie Warta dla Ciebie i rodziny działa jeśli do wypadku lub choroby dojdzie na całym świecie, ale nie pokrywa kosztów leczenia za granicą, które mogą być bardzo wysokie. Dlatego zawsze przed podróżą należy kupić polisę turystyczną. W zakresie są choroby przewlekłe do 100% sumy ubezpieczenia, także jeśli chorujesz na nadciśnienie, cukrzycę, astmę itp to możesz kupić polisę Warta Travel bez dodatkowego rozszerzania ochrony o choroby przewlekłe, bo polisa obejmuje je zawsze. Dodatkowo koszty leczenia i nnw działają zawsze nawet jeśli będziesz pod wpływem alkoholu. Jeśli podczas wyjazdu zachorujemy na koronawirusa to dostaniemy za to pieniądze, w przeciwieństwie do polis od innych ubezpieczycieli. Nie można natomiast skorzystać z ubezpieczenia zwrotu kosztów podróży tylko dlatego, że na danym obszarze, do którego mieliśmy zaplanowany wyjazd wybuchła epidemia. Dla naszych klientów przygotowaliśmy specjalny kod rabatowy Warta Travel: “PROMOCJA” do zrealizowania online na zakup ubezpieczenia turystycznego w Warcie. Kod jest wielokrotnego użytku i działa zawsze.
Kup Warta Travel przed podróżą za granicę! Udanego i bezpiecznego wyjazdu! 🙂

Kod rabatowy Warta Travel - 50% zniżki na ubezpieczenie turystyczne Warta Online
Kod rabatowy na ubezpieczenie turystyczne Warta Travel online to: PROMOCJA

Indywidualne ubezpieczenie na życie - ile można dostać pieniędzy za urodzenie dziecka?

W ramach ubezpieczenia Warta dla Ciebie i Rodziny można dostać wypłatę świadczenia za urodzenie dziecka, jednak wynosi ona w zależności od wariantu od 800 zł do 2000 zł w wariancie VIP gdzie składka miesięczna wynosi 350 zł. Jeśli natomiast dziecko urodziłoby się z wadą zrodzoną wypłaty sięgają od 1200 zł do 4000 zł w wariancie VIP. Jeśli szukasz ubezpieczenia z wysoką wypłatą pieniędzy za urodzenie dziecka, przy rozsądnej miesięcznej składce, to polecamy Ci indywidualne ubezpieczenie na życie Super Grupa. To
ubezpieczenie na życie zapewni Ci wypłatę 2400 zł za urodzenie dziecka przy miesięcznej składce 100 zł – zobacz szczegóły
.